dzieciPlan dnia

Dbamy o to, aby każde dziecko w naszym przedszkolu traktowane było indywidualnie, a równocześnie przywiązujemy dużą wagę do rozwijania kompetencji społecznych oraz umiejętności tworzenia wartościowych relacji już w tak młodym wieku. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oparte są o podstawę programową nauczania przedszkolnego, którą poszerzyliśmy o wiele atrakcyjnych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci.

 

7.00-8.30

Zaczynamy dzień zabawą. Przygotowujemy pomoce do zajęć.

To chwila integracji i aktywności, które pobudzają wyobraźnię.

/ zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne /

8.30-9.00

Na dobry początek dnia gimnastykujemy się , rozwijamy nawyki higieniczne i samoobsługowe przed posiłkami,
Przygotowujemy śniadanie

9.00-9.30

Jemy śniadanie , próbując robić to samodzielnie , wspierani o wiadomości dotyczące zdrowych i dobrych produktów.
Kształcenie nawyku estetycznego , kulturalnego i samodzielności .

9.30-10.00

Bierzemy udział w zajęciach dydaktycznych zgodnych z realizowaną podstawą programową, rozbudzających naszą ciekawość świata
Edukacja zdrowotna , przyrodnicza, ekologiczna
Edukacja językowa, matematyczna , artystyczna
Edukacja społeczna , wprowadzanie wartości
/ zajęcia dodatkowe prowadzone w grupach dostosowane czasowo do grupy wiekowej /

10.00-10.30

Przygotowujemy i jemy drugie śniadanie.

/ talerz owoców /

10.30-12.00

Aktywność jednolita i zróżnicowana
Inspirowana przez nauczyciela
Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych - językowych, sportowych , tanecznych
Idziemy na spacer na pobliski plac zabaw lub do pobliskiego parku im. Stanisława Wyspiańskiego lub parku Krowoderskiego , obserwując przyrodę
Zabawy i gry sportowe / ćwiczenia kształtujące postawę /
Imprezy okolicznościowe

12.00-12.15

Myjemy rączki i przygotowujemy się do obiadu. 

/ doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience /

12.15-12.45

Jemy obiad / czynności higieniczno - porządkowe/
- Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
- Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się

12.45-13.45

Po obiedzie odpoczywamy
Dzieci młodsze
- leżakowanie -słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej

Dzieci starsze
- zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek
- zabawy integracyjne, tematyczne , konstrukcyjne, dydaktyczne
- zajęcia dodatkowe.

13.45-14.15

Kontynuacja zajęć dydaktycznych

/ zabawy ruchowe /

14.15-14.45

Myjemy rączki, układamy zabawki

14.45-15.00

Jemy podwieczorek
/ czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe /

15.00-17.00

Zabawy stymulujące aktywność dziecka
Rozwijamy talenty
Zabawy plastyczne, muzyczne, zabawy i gry sportowe,
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , zabawy dowolne według indywidualnych zainteresowań
Gry manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne