„Złość” cd. cyklu warsztatów o emocjach

Na bazie inscenizowanej bajki, w której aktorami są, prócz organizatora, wszystkie dzieci, które grając odczuwają różne emocje, uczą się je nazywać i reagować na nie…Inscenizacja przy użyciu rzadko spotykanych instrumentów. Ciekawa, rozwijająca, uwrażliwiająca i w przystępny dla danej kategorii wiekowej podana formuła rozmowy o ważnych odczuciach, reakcjach. Pobudza wrażliwość i empatię.

Bajki w emocjach, program warsztatów wspierających dzieci w rozumieniu świata emocji w przedszkolu Ważka

Dzieci, jak każda istota ludzka odczuwają emocje. Mają do tego wszelkie prawo i nawet te silne stany emocjonalne są jak najbardziej prawidłowe. Nasza kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, by pomóc każdemu podopiecznemu w radzeniu sobie z emocjami trudnymi. W tym celu uczymy nasze dzieci nazywać je i zastanawiać się, co je wywołuje. Zależy nam, by w przedszkolu…