Plan dnia w Przedszkolu

Jesteś tutaj:

Dbamy o to, aby każde dziecko w naszym przedszkolu traktowane było indywidualnie, a równocześnie przywiązujemy dużą wagę do rozwijania kompetencji społecznych oraz umiejętności tworzenia wartościowych relacji już w tak młodym wieku. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oparte są o podstawę programową nauczania przedszkolnego, którą poszerzyliśmy o wiele atrakcyjnych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci.

7:00 – 8:30

Zaczynamy dzień zabawą. Przygotowujemy pomoce do zajęć. To chwila integracji i aktywności, które pobudzają wyobraźnię. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne.

8:30 – 9:00

Na dobry początek dnia gimnastykujemy się , rozwijamy nawyki higieniczne i samoobsługowe przed posiłkami. Przygotowujemy śniadanie.

9:00 – 9:30

Jemy śniadanie, próbując robić to samodzielnie, wspierani o wiadomości dotyczące zdrowych i dobrych produktów. Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielności.

9:30 – 10:00

Bierzemy udział w zajęciach dydaktycznych zgodnych z realizowaną podstawą programową, rozbudzających naszą ciekawość świata.

Edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna.

Edukacja językowa, matematyczna, artystyczna.

Edukacja społeczna, wprowadzanie wartości.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupach dostosowane czasowo do grupy wiekowej.

10:00 – 10:30

Przygotowujemy i jemy drugie śniadanie. Talerz owoców.

10:30 – 12:00

Aktywność jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela.

Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych – językowych, sportowych, tanecznych.

Idziemy na spacer na jeden z dwóch pobliskich placów zabaw lub do pobliskiego parku im. Stanisława Wyspiańskiego lub parku Krowoderskiego, obserwując przyrodę.

Zabawy i gry sportowe – ćwiczenia kształtujące postawę.

Imprezy okolicznościowe

12:00 – 12:15

Myjemy rączki i przygotowujemy się do obiadu.

Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

12:15 – 12:45

Jemy obiad.

Czynności higieniczno – porządkowe.

Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

12:45 – 13:45

Po obiedzie odpoczywamy.

Dzieci młodsze

  • leżakowanie -słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

Dzieci starsze

  • zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek,
  • zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne,
  • zajęcia dodatkowe.

13:45 – 14:15

Kontynuacja zajęć dydaktycznych.

Zabawy ruchowe.

14:15 – 14:45

Myjemy rączki, układamy zabawki.

14:45 – 15:00

Jemy podwieczorek. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

15:00 – 17:00

Zabawy stymulujące aktywność dziecka.

Rozwijamy talenty.

Zabawy plastyczne, muzyczne, zabawy i gry sportowe.

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według indywidualnych zainteresowań.

Gry manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.