Rekrutacja do Przedszkola Ważka

Jesteś tutaj:

Warunki rekrutacji

Przedszkole Ważka

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat

Czesne: 900 zł

 “Nic tak nie tworzy przyszłości, jak marzenia” – Wiktor Hugo

Moim marzeniem od zawsze było działanie na rzecz najmłodszych, a wielką inspiracją w tym temacie jest J. Mehoffer – artysta, będący jednym z czołowych przedstawiciela Młodej Polski, mój pradziadek, który w swojej twórczości znajdował wielką przyjemność także w portretowaniu i rysowaniu dzieci.

Anna Mehoffer – Lewandowska

W Przedszkolu Ważka pracuje wykwalifikowane grono pedagogiczne, które do swojej pracy podchodzi z prawdziwą pasją. Posiadamy trzy sale zabaw – każda dla około 20 dzieci oraz specjalną salę gimnastyczną. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, zapewniając indywidualne podejście dla każdego dziecka.

Przedszkole Ważka rekrutacja
Rekrutacja do Przedszkola Ważka

Nasza propozycja

Proponujemy udział w warsztatach plastycznych, spektaklach teatralnych (w przedszkolu i krakowskich teatrach), warsztatach muzealnych, wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych oraz zajęciach dodatkowych: taniec, robotyka, rytmika, balet, gimnastyka korekcyjna, warsztaty o emocjach, arteterapia, szachy, piłka, judo, karate, język hiszpański, zajęcia muzyczne.

Zapewniamy dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zabawki kształtujące kreatywność i logiczne myślenie, 4 posiłki dziennie (uwzględniamy diety) oraz wiele codziennych atrakcji.

Działamy pod nadzorem Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Kuratorium Oświaty