Przyjaźń, współpraca

W naszym przedszkolu oprócz codziennych aktywności bardzo zwracamy uwagę na atmosferę i przestrzeganie dobrych wzorców.  Zgodnie z zasadą „ czym skorupka za młodu…”  zachęcamy nasze maluchy do pomagania sobie, szanowania innych, bycia wyrozumiałym i dobrym dla kolegów.